J. Baštinec - J. Diblík: Conditions for existence of positive solutions of discrete delayed equations
[abstrakt] [příspěvek]
J. Baštinec - I. Hlavičková: Výuka předmětu Diskrétní procesy v elektrotechnice
[abstrakt] [příspěvek]
J. Baštinec - M. Novák: First year of modern numerical methods
[abstrakt] [příspěvek]
M. Beneš: Regularity and FEM error estimates of viscous incompressible Stokes flow in polygonal domains near corners
[abstrakt] [příspěvek]
M. Beneš - Z. Čulík: Simulation of anisotropic microstructure growth in solidification
[abstrakt]
M. Bohdalová - M. Minárová - O. Nanásiová: S-map and its dual function
[abstrakt]
F. Bubeník: Matematické modelování úloh stavební praxe při výuce matematiky
[abstrakt] [prezentace]
J. Bulantová - J. Škramlik: Součinitel vlhkostní vodivosti
[abstrakt] [příspěvek]
J. Dalík: Comparison of the theoretical basis of programs for degrees in civil engineering at Irish and Czech universities
[abstrakt] [příspěvek]
J. Diblík - I. Hlavičková: Asymptotic properties of solutions of the discrete analogue of the Emden-Fowler equation
[abstrakt] [příspěvek]
J. Diblík - M. Růžičková: Positive solutions of two-dimensional linear differential delayed systems
[abstrakt]
J. Diblík - Z. Svoboda: Using the Ważewski's topological method for functional differential equations with unbounded delay
[abstrakt] [příspěvek]
O. Došlý: Discrete oscillation theory
[abstrakt]
H. Durnová: ALGOL and IFIP - a brief survey in the origins of the algorithmic language
[abstrakt]
L. Dvořák: Jordanova křivka a její využití
[abstrakt] [příspěvek]
B. Fajmon - Z. Šmarda: On some applications of Lyapunov functions
[abstrakt]
J. Franců: On modelling of water flow in vaneless machines
[abstrakt] [příspěvek]
L.Hącia: Numerical methods for integral equations arising in modelling of radiosity problems
[abstrakt]
L.Hącia: The modern Galerkin method for integral equations of the mixed type
[abstrakt]
Z. Hencová: Počátky matematické analýzy ve středoškolských učebnicích
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
D. Hliněná: A note on fuzzy preference structures
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Š. Hošková: Topology on power set - Vietoris topology
[abstrakt] [příspěvek]
J. Chleboun: Are graduates aware of uncertainty in modeling?
[abstrakt]
J. Chvalina - J. Moučka: When certain basic hyperoperations on lattices coincide
[abstrakt] [příspěvek]
M. Kalina - Z. Havranová: Conditioning with S-additive measures
[abstrakt]
D. J. Khusainov - O. Kuzmych: Construction of solutions of linear hybrid systems
[abstrakt]
L. Kontrová - T. Lengyelfalusy: Niekoľko historických poznámok ku geometrickým konštrukciám
[abstrakt] [příspěvek]
H. Koutková - P. Špaček: Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky
[abstrakt] [příspěvek]
M. M. Kovár: A note on paracompactness and full normality without weak separation axioms.
[abstrakt] [příspěvek]
M. M. Kovár: A topologization of pointless causality structures
[abstrakt] [příspěvek]
V. Kozák: The outlook of the cohesive zone approach
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
P. Langerová: Mathematical terminology in English: its place at FEEC BUT and students' knowledge
[abstrakt] [příspěvek]
T. Lengyelfalusy: Vybrané matematické objavy a ich aplikácie vo vyučovaní
[abstrakt] [příspěvek]
M. Marvan: Podmínky integrability v Riquierově teorii
[abstrakt]
V. Mošová: Boundary value problem for Helmhotz equation and RKHPUM
[abstrakt] [příspěvek]
F. Neuman: Covariant aspects of structures of solution spaces
[abstrakt]
M. Novák: Maple from the point of view of non-native speakers - students of technology
[abstrakt] [příspěvek]
J. Novotná: Efektivní strategie řešení úloh z pravděpodobnosti
[abstrakt] [příspěvek]
J. Novotný: Stroje a množiny Zdzdisława Pawlaka
[abstrakt] [příspěvek]
T. Pospíšil: Generating of Random Structures for Mathematical Modelling of Composite Materials
[abstrakt] [příspěvek]
J. Procházková - D. Procházka: An influence of parameters on the shape of NURBS surfaces
[abstrakt] [příspěvek]
J.Puchýřová: Testy prostorové představivosti
[abstrakt] [příspěvek]
P. Račková: Historické extremální úlohy
[abstrakt] [příspěvek]
R. Smýkalová: Mercator's asset in mathematical cartography
[abstrakt] [příspěvek]
H. Šafářová: Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
[abstrakt]
J. Šembera: Dva příklady heuristických modelů pro modelování chemických reakcí v proudící tekutině
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Z. Šmarda: Singular periodic solutions of perturbed integrodifferential equations
[abstrakt]
B. Šťastná: Kosinová věta pro čtyřúhelník
[abstrakt] [příspěvek]
B. Šťastná: Sbírka úloh v elektronické podobě
[abstrakt] [příspěvek]
S. Šťastník - J. Vala: On the two-scale approach to the heat transfer in buildings
[abstrakt] [příspěvek]
S. Šťastník - J. Vala: Numerical reconstruction of a circle from its photographical image
[abstrakt] [příspěvek]
S. Šťastník - R. Steuer: Výpočetní ověření vlivu podchlazování povrchových vrstev zateplených objektů na jejich vlhkostní saturaci
[abstrakt] [příspěvek]
M. Tomšová: Kombinované studium na FEKT VUT v Brně
[abstrakt] [příspěvek]
T. Trávníček: Plánovaný experiment
[abstrakt] [příspěvek]
J. Vaněk: Vizualizace terénu
[abstrakt] [příspěvek]
S. Varga: Predictions in mixed effects models
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
V. Vitásek: Dvoustupňový přístup k úlohám lineárního programování
[abstrakt] [příspěvek]
J. Zapletal: ß-hypergrupoids on partially ordered sets
[abstrakt] [příspěvek]
L. Zrůstová: Historie deskriptivní geometrie na Masarykově univerzitě
[abstrakt] [příspěvek]
V. Žák: Křivky v digitálním prostoru
[abstrakt] [příspěvek]