S. Bartoň: Three dimensional modelling of the peach in MAPLE
[abstrakt] [příspěvek]
J. Baštinec: Matematická příprava doktorandů
[abstrakt] [příspěvek]
J. Baštinec, J. Diblík: Positive and oscillating solutions of linear discrete equations
[abstrakt]
J. Beránek: Řešení zajímavých úloh jako prostředek rozvíjení znalostí studentů
[abstrakt] [příspěvek]
L. Berezansky: On exponential stability for a linear delay differential equation
[abstrakt]
J. Boržíková: The support of the applied mathematics by chosen programming languages
[abstrakt] [příspěvek]
L. Čermák: Linear stability analysis of viscous flow in axisymmetric domain
[abstrakt] [příspěvek]
J. Diblík, I. Hlavičková: On a discrete systém of Verhulst's type
[abstrakt] [příspěvek]
P. Drábek: Učení není jen zábava
[abstrakt]
H. Durnová: Mathematical machines at ČSAV
[abstrakt] [příspěvek]
B. Fajmon, Z. Šmarda: Applications of integral inequalities
[abstrakt]
E. Fechová: The solution of differential equation of physical problem by the use of Matlab
[abstrakt] [příspěvek]
O. Filippova, Z. Šmarda: Singular initial problem for nonlinear integrodifferential equations of Fredholm-Volterra type
[abstrakt]
J. Franců: On non-periodic homogenization
[abstrakt]
D. Hliněná, V. Biba: Some examples of generated fuzzy implicators
[abstrakt] [příspěvek]
Š. Hošková: An example of subquasi-order hypergroup
[abstrakt] [příspěvek]
J. Hřebíček: Mathematical modelling and simulation with MapleSim
[abstrakt]
J. Chleboun: On an application of a recovered gradient technique
[abstrakt]
V. Chrastinová: Symmetries of differential equations
[abstrakt]
J. Chvalina, J.Moučka, Z. Svoboda: Sandwich semigroups of solutions of certain functional equations of one variable
[abstrakt] [příspěvek]
Z. Chvátalová, J. Kříž, V. Ondrák: MAPLE jako prostředek k zařazování matematických metod v samostatných a závěrečných pracích na FP VUT v Brně
[abstrakt] [příspěvek]
D. Ya. Khusainov, J. Diblík, M. Růžičková, A. Ryvolová : Stability of a dynamical model of economy with delay
[abstrakt]
E. Kolářová: Solving stochastic linear differential equations in MAPLE
[abstrakt] [příspěvek]
H. Koutková, P. Špaček: Kriging odhady úrovně hladiny podzemní vody
[abstrakt] [příspěvek]
M. M. Kovár: Topology and causality structures on Minkowski space
[abstrakt] [příspěvek]
V. Krupková: Cvičení z matematické analýzy na FIT VUT s podporou Maple
[abstrakt] [příspěvek]
J. Lajtochová, Z. Halas: Algoritmy pro učitele matematiky
[abstrakt] [příspěvek]
J. Lindr: Rozbor znalostí matematické analýzy u studentů v závislosti na typu absolvované střední školy
[abstrakt] [příspěvek]
L. Lukšan, C. Matonoha, J. Vlček: Metody vnitřních bodů pro nekonvexní úlohy nelineárního programování
[abstrakt] [příspěvek]
I. Marek: Singular perturbations and multi-scale time modeling
[abstrakt]
M. Novák, Z. Šmarda: Asymptotic behaviour of nonlinear integral equations
[abstrakt]
J. Novotný: Kurz operačního výzkumu pro posluchače kombinovaného studia na FAST VUT v systému MOODLE
[abstrakt] [příspěvek]
J. Pecl: Newton and analytic geometry
[abstrakt]
Z. Pospíšil: Replicator equation on time scale
[abstrakt]
J. Rak: Výuka analytické geometrie v programu Maple
[abstrakt] [příspěvek]
M. Řezáč: Novinky v MAPLE 12
[abstrakt] [příspěvek]
Z. Šmarda: Existence of solutions of fractional order functional differential equations with infinity delay
[abstrakt]
S. Šťastník, R. Steuer: Výpočtové modelování tepelných a vlhkostních procesů na povrchu obvodového pláště
[abstrakt] [příspěvek]
M. Tomšová: Kvadratické programování
[abstrakt] [příspěvek]
J. Urbánek: Užití moderních ICT při řešení environmentálních distribučních modelů
[abstrakt] [příspěvek]
A. Vagaská: Innovational approach to the mathematics teaching at the technical universities
[abstrakt] [příspěvek]
J. Vala: On a computational algorithm for the analysis of non-stationary diffusional phase transformation
[abstrakt] [příspěvek]
J. Zapletal: Hypersemigroups constructed on especially partially ordered sets
[abstrakt] [příspěvek]