Barilla J. , Felcman J., Kucková S.: Mathematical modelling in radiobiology
[abstrakt] [příspěvek]
Baštinec J., Diblík J.: Diferenciální rovnice v navazujícím magisterském studiu na FEKT VUT
[abstrakt] [příspěvek]
Beneš M.: Diffuse-interface model of the mean-curvature flow
[abstrakt] [video]
Budíková M., Koutková H., Portešová Š.: Faktorová analýza testu S. Harterové
[abstrakt] [příspěvek]
Bulantová J., Škramlík J.: Sestrojení křivek navlhání s využitím programu Maple
[abstrakt] [příspěvek]
Dalík J.: Approximation of rain intensity by means of data from cylindrical ombrograph
[abstrakt] [příspěvek]
Diblík J., Khusainov D.: Predstavlenie rešenij linejnych diskretnych sistem s zapazdyvaniem
[abstrakt] [video]
Diblík J., Klimek J.: Konstrukce obecného řešení systému dvou diskrétních rovnic metodou vlastních vektorů
[abstrakt] [příspěvek]
Diblík J., Růžičková I.: Three-dimensional systems of difference equations - the asymptotic behavior of their solutions
[abstrakt] [prezentace]
Drblíková O.: Finite volume schemes for tensor diffusion in image processing
[abstrakt] [prezentace] [video]
Fajmon B., Šmarda Z.: Application of the Leray-Schauder nonlinear alternative
[abstrakt] [příspěvek]
Fašková Z., Čunderlík R.: Application of the finite element method to the geodetic boundary value problem
[abstrakt] [prezentace]
Fuchs P.: Binary trees and power series
[abstrakt]
Grytsay I.: Estimation of domain stability for differential-difference systems with quadratic right-hand sides
[abstrakt] [příspěvek] [video]
Handlovičová A., Krivá Z.: Error estimates of finite volume numerical scheme for Perona-Malik equation
[abstrakt] [prezentace] [video]
Hącia L.: Mixed integral inequalities and their applications
[abstrakt] [video]
Hącia L.: Approximate method for Volterra-Fredholm integral equations
[abstrakt]
Hencová Z.: Quadrature of a parabola
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Hošková Š.: H-structure is fifteen
[abstrakt] [příspěvek]
Houska J.: About the invention of transcendental numbers
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace] [video]
Hřebíček J.: Výuka matematiky s využitím e-learningových nástrojů
[abstrakt] [příspěvek] [video]
Chvalina J., Račková P.: Join spaces of integral operators constructed from their group of free-member-combined type
[abstrakt] [příspěvek] [video]
Kmínová H., Šťastník S.: Stanovení nejistot při měření tepelně technických vlastností staviv
[abstrakt]
Kovár M. M.: Some questions in topology: the topologist's view at the universe
[abstrakt] [příspěvek] [video]
Kozák V.: On the challenging FEM application fields in the fracture mechanics
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Krupková V., Šmarda Z.: Maxwell's equation in the case of semi-infinite cylinder
[abstrakt]
Kuzmych O.I.: Estimation of solutions of hybrid differential systems
[abstrakt] [příspěvek] [video]
Marek I.: Numerické řešení některých okrajových úloh s biharmonickou rovnicí
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace] [video]
Maroš B., Trávníček T.: Nedodržení předpokladu normality v regulačních diagramech
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Mikula K.: Mathematical models in image segmentation
[abstrakt] [video]
Moučka J.: Hypergrupy vytvořené hierarchiemi
[abstrakt] [příspěvek]
Nanásiová O.: A note to s-map
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace] [video]
Novák M.: A contribution to using MATLAB in teaching numerical methods at technical universities
[abstrakt] [příspěvek]
Novotná J.: Teorie her - úvod a motivace
[abstrakt] [příspěvek]
Novotný J.: První rok zkušeností s výukou matematiky v bakalářském studiu na FAST VUT
[abstrakt] [příspěvek]
Provazníková M.: Vektorová pole na sférách
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace] [video]
Puchýřová J., Šafářová H., Vala J.: Směry a cesty výuky matematiky a deskriptivní geometrie v bakalářském studiu
[abstrakt]
Svoboda Z.: Remark on Solution of One Retarded Functional Differential Equation
[abstrakt]
Šmarda Z.: Boundary-value problems
[abstrakt] [příspěvek]
Šmerek M.: Citlivost kořenů polynomů
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Šťastná B.: Fuss' problem of the chord-tangent quadrilateral
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Šťastník S.: Modelování procesu povrchové vlhkostní saturace staviv
[abstrakt] [příspěvek]
Taraba B., Behúlová M., Šťastník S., Kmínová H.: Application of thermovision measuring of fluid field in the heated room
[abstrakt] [příspěvek]
Tomšová M.: Requirements for solution of linear programming
[abstrakt] [příspěvek]
Tryhuk V.: Remark to differential equations with m deviations
[abstrakt] [příspěvek]
Vala J.: On the optimization of microstructurally motivated calculations in engineering mechanics
[abstrakt] [příspěvek] [prezentace]
Vojtáš P., Hliněná D.: Of some application of triangular norms
[abstrakt]
Zapletal J.: Hypergrupoids on partially ordered sets
[abstrakt] [příspěvek]
Zrůstová L.: Historie deskriptivní geometrie na Vysokém učení technickém v Brně
[abstrakt] [příspěvek]