Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Zaměstnanci ústavu

Vedoucí ústavu: Ing. Holešovský Jan, Ph.D.
Zástupce vedoucího ústavu: prof. RNDr. Diblík Josef, DrSc.
Tajemník ústavu pro vědu a výzkum: prof. Ing. Vala Jiří, CSc.
Tajemník ústavu pro pedagogiku: RNDr. Schwarz Rudolf, CSc.
Tajemnice ústavu pro ekonomiku: RNDr. Slaběňáková Jana
Sekretariát: Vlčková Alena

 

Zařazení Titul Jméno   Tel. E-mail
profesor prof. RNDr. Diblík Josef, DrSc.   5 4114 7618 diblik.j@fce.vutbr.cz
  prof. Ing. Vala Jiří, CSc.   5 4114 7602 vala.j@fce.vutbr.cz
docent doc. Mgr. Hinterleitner Irena, Ph.D.   5 4114 7612 hinterleitner.i@fce.vutbr.cz
  doc. Ing. Kozák Vladislav, CSc.   5 4114 7616 kozak.v@fce.vutbr.cz
odborný Mgr. Brothánková Darina, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7611 brothankova.d@fce.vutbr.cz
asistent Mgr. Bulantová Jana, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7613 bulantova.j@fce.vutbr.cz
  Mgr. Halfarová Hana, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7620 halfarova.h@fce.vutbr.cz
  Ing. Holešovský Jan, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7604 holesovsky.j@fce.vutbr.cz
  RNDr. Chrastinová Veronika, Ph.D.   5 4114 7607 chrastinova.v@fce.vutbr.cz
  Mgr. Jansová Eva, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7620 jansova.e@fce.vutbr.cz
  RNDr. Koutková Helena, CSc. Domovská stránka 5 4114 7615 koutkova.h@fce.vutbr.cz
  RNDr. Dr. Lepka Karel, CSc.   5 4114 7610 lepka.k@fce.vutbr.cz
  Mgr. Mencáková Kristýna, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7608 krizova.k1@fce.vutbr.cz
  RNDr. Mikulášek Karel, Ph.D.   5 4114 7619 mikulasek.k@fce.vutbr.cz
  Mgr. Morávková Blanka, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7620 moravkova.b@fce.vutbr.cz
  RNDr. Odehnal Radko   5 4114 7619 odehnal.r@fce.vutbr.cz
  Mgr. Pechancová Šárka, Ph.D.   5 4114 7608 pechancova.s@fce.vutbr.cz
  Mgr. Pokorová Kateřina, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7604 konecna.k@fce.vutbr.cz
  RNDr. Prudilová Květoslava   5 4114 7617 prudilova.k@fce.vutbr.cz
  RNDr. Přibyl Oto   5 4114 7607 pribyl.o@fce.vutbr.cz
  Ing. Rozehnalová Petra, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7611 rozehnalova.p@fce.vutbr.cz
  Mgr. Rýparová, Lenka, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7605 ryparova.l@fce.vutbr.cz
  RNDr. Schwarz Rudolf, CSc. Domovská stránka 5 4114 7610 schwarz.r@fce.vutbr.cz
  RNDr. Slaběňáková Jana   5 4114 7603 slabenakova.j@fce.vutbr.cz
  Mgr. et Mgr. Šafařík Jan, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7606 safarik.j@fce.vutbr.cz
  RNDr. Šafářová Hana   5 4114 7622 safarova.h@fce.vutbr.cz
  Ing. Dr. Špaček Pavel, Ph.D.   5 4114 7609 spacek.p@fce.vutbr.cz
  Mgr. Ing. Trcala Miroslav, Ph.D.   5 4114 7605 trcala.m@fce.vutbr.cz
  RNDr. Vondra Jan, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7605 vondra.j@fce.vutbr.cz
  RNDr. Zrůstová Lucie, Ph.D. Domovská stránka 5 4114 7613 zrustova.l@fce.vutbr.cz
asistent Mgr. Bartoňová Jana   5 4114 7605 bartonova.j@fce.vutbr.cz
  Mgr. Hartmanová Marie Domovská stránka 5 4114 7614 hartmanova.m@fce.vutbr.cz
  Bc. Trnka Matouš   5 4114 7603 trnka.m@fce.vutbr.cz
tech.-hosp.   Vlčková Alena   5 4114 7601 vlckova.a@fce.vutbr.cz
pracov.   Dvorská Zdeňka   5 4114 7624 dvorska.z@fce.vutbr.cz
externí RNDr. Dlouhý Oldřich     dlouhy.o@fce.vutbr.cz
zaměstnanec doc. RNDr. Tryhuk Václav, CSc.     tryhuk.v@fce.vutbr.cz
  doc. RNDr. Vanžurová Alena, CSc. Domovská stránka 5 4114 7614 vanzurova.a@fce.vutbr.cz