Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Zaměstnanci ústavu

Vedoucí ústavu: prof. RNDr. Diblík Josef, DrSc.
Zástupce vedoucího ústavu: prof. Ing. Vala Jiří, CSc.
Tajemnice ústavu pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Hinterleitner Irena, Ph.D.
Tajemnice ústavu pro ekonomiku: RNDr. Slaběňáková Jana
Tajemník ústavu pro plánování výuky: RNDr. Schwarz Rudolf, CSc.
Sekretariát: Janochová Jarmila
  Vlčková Alena

 

Zařazení Titul Jméno Tel. E-mail
profesor prof. RNDr. Diblík Josef, DrSc. 5 4114 7618 diblik.j<at>fce.vutbr.cz
  prof. Ing. Vala Jiří, CSc. 5 4114 7602 vala.j<at>fce.vutbr.cz
docent doc. Mgr. Hinterleitner Irena, Ph.D. 5 4114 7612 hinterleitner.i<at>fce.vutbr.cz
  doc. RNDr. Novotný Jiří, CSc. 5 4114 7616 novotny.j<at>fce.vutbr.cz
  doc. RNDr. Vanžurová Alena, CSc. 5 4114 7614 vanzurova.a<at>fce.vutbr.cz
odborný asistent Mgr. Brothánková Darina, Ph.D. 5 4114 7611 brothankova.d<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Bulantová Jana, Ph.D. 5 4114 7613 bulantova.j<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Halfarová Hana, Ph.D. 5 4114 7620 halfarova.h<at>fce.vutbr.cz
  Ing. Holešovský Jan, Ph.D. 5 4114 7604 holesovsky.j<at>fce.vutbr.cz
  Ing. Hřebíčková Jana 5 4114 7603 hrebickova.j<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Chrastinová Veronika, Ph.D. 5 4114 7607 chrastinova.v<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Jansová Eva, Ph.D. 5 4114 7620 jansova.e<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Koutková Helena, CSc. 5 4114 7615 koutkova.h<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Mencáková Kristýna 5 4114 7608 krizova.k1<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Mikulášek Karel, Ph.D. 5 4114 7619 mikulasek.k<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Morávková Blanka, Ph.D. 5 4114 7620 moravkova.b<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Odehnal Radko 5 4114 7619 odehnal.r<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Pechancová Šárka, Ph.D. 5 4114 7608 pechancova.s<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Pokorová Kateřina 5 4114 7604 konecna.k<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Prudilová Květoslava 5 4114 7617 prudilova.k<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Přibyl Oto 5 4114 7607 pribyl.o<at>fce.vutbr.cz
  Ing. Rozehnalová Petra, Ph.D. 5 4114 7611 rozehnalova.p<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Schwarz Rudolf, CSc. 5 4114 7610 schwarz.r<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Slaběňáková Jana 5 4114 7603 slabenakova.j<at>fce.vutbr.cz
  Mgr. Šafařík Jan, Ph.D. 5 4114 7606 safarik.j<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Šafářová Hana 5 4114 7622 safarova.h<at>fce.vutbr.cz
  Ing. Dr. Špaček Pavel, Ph.D. 5 4114 7609 spacek.p<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Vondra Jan, Ph.D. 5 4114 7605 vondra.j<at>fce.vutbr.cz
  RNDr. Zrůstová Lucie, Ph.D. 5 4114 7613 zrustova.l<at>fce.vutbr.cz
asistent Mgr. Rýparová, Lenka 5 4114 7605 ryparova.l<at>fce.vutbr.cz
tech.-hosp. pracov.   Janochová Jarmila 5 4114 7624 janochova.j<at>fce.vutbr.cz
  Vlčková Alena 5 4114 7601 vlckova.a<at>fce.vutbr.cz
prac. děln. povolání