Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Ing. Petra Rozehnalová, Ph.D.