Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Vedoucí Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie

Česká vysoká škola technická 1)
 
Ústav matematiky I
 
Prof. PhDr.Zahradník Karel 1899 - 1916
Prof Dr.Vojtěch Jan 1818 - 1924
PhDr.Čupr Karel 1924
Prof. PhDr.Hronec Jiří 1924 - 1939
RNDr.Klapka Jiří 1939
Prof. RNDr.Klapka Jiří, DrSc. 1945 - 1951
 
Ústav matematiky II
 
Prof. Dr.Sucharda Antonín 1900 - 1907
Prof.Lerch Matyáš 1907 - 1920
Prof. PhDr.Čupr Karel 1920 - 1939
Prof. PhDr.Čupr Karel 1945 - 1951
 
Ústav deskriptivní geometrie
 
Prof. Dr.Sobotka Jan 1899 - 1904
Prof.Procházka Bedřich 1904 - 1908
Prof.Pelíšek Miroslav 1909 - 1926
Prof. Ing. Dr.Klíma Josef 1927 - 1939
Prof. RNDr.Klapka Jiří, DrSc. 1945 - 1951
 
Vysoká škola stavitelství
Vysoké učení technické
 
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie 2)
 
Prof. RNDr.Klapka Jiří, DrSc. 1951 - 1971
Doc. RNDr.Havelka Josef, CSc. 1971 - 1974
Doc. RNDr.Šantavá Sylva, CSc. 1974 - 1983
Prof. RNDr.Voráček Jan, DrSc. 1983 - 1997
Doc. RNDr.Veverka Jindřich, CSc. 3) 1991 - 1994
Doc. RNDr.Dalík Josef, CSc. 1997 - 2000
RNDr.Moll Ivo, CSc. 2000 - 2003
Prof. RNDr.Diblík Josef, DrSc. 2003 -

1) : V roce 1951 byla Česká vysoká škola technická rozdělena na Vojenskou technickou akademii, z které v roce 1958 vznikla Vojenská akademie Antonína Zápotockého, a Vysokou školu stavitelství, která byla v roce 1956 přejmenována na Vysoké učení technické.
2) : V roce 1957 byla katedra matematiky rozdělena na katedru matematiky fakulty inž. stavitelství, architektury a pozemního stavitelství a katedru matematiky fakulty strojní.
3) : Zastupující vedoucí ústavu.