Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Vědecko-výzkumné zaměření ústavu:

Pedagogická činnost:

Přehled činnosti Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie: