Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Od 1. září 2022 naleznete veškeré aktuální informace na novém webu Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

Aktuální informace:

Přehled činnosti Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie:

Organizace seminářů a konferencí:

Připravované akce

Uskutečněné akce