Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Aktuální informace:

Přehled činnosti Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie:

Semináře a konference:

Připravované akce

Uskutečněné akce