Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Od 1. září 2022 naleznete veškeré aktuální informace na novém webu Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

Kontakt:

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební


Žižkova 511/17
602 00 Brno-Veveří


Korespondenční adresa:
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno


Telefon: +420 541 147 601
E-mail: math@fce.vutbr.cz
http://math.fce.vutbr.cz/

Fotomapa

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie