Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Od 1. září 2022 naleznete veškeré aktuální informace na novém webu Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

Organizace zkoušek

Vážení studenti, přihlašovaní na zkoušky z matematiky a deskriptivní geometrie je od SRPNA 2001 převedeno na fakultní Intranet:

https://intranet.study.fce.vutbr.cz/

Pozorně čtěte první stránku. Pro první přihlášeni do Intranetu použijte registrační formulář. Dále postupujte podle návodu.

Pokud máte problém s přihlášením (neznáte heslo atp.) kontaktujte správce Intranetu FAST VUT. Tento přihlašovací server je zcela mimo kompetenci Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie a jejího správce serveru.