Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Mgr. et Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.

 

Kancelář:Z221
Tel. VUT:+420 5 4114 7606
E-mail:safarik.j@fce.vutbr.cz
WWW:http://vyuka.safarikovi.org/