Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Ing. Dr. Pavel Špaček, Ph.D.