Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.