BA008, BAA013 Konstruktivní geometrie

- jaro 2020 -

Konzultační hodiny: středa 13:00 - 15:00 na adrese: http://meet.google.com/vtp-rdac-uhi


Videokonference:

• 7. týden:  16. 3. - 20. 3. •

Kolmá axonometrie - I. část:
- úvod: zadání axonometrie, vynesení souřadnic, zobrazení bodu, stopníky přímky,


Zavedení kolmé axonometrie: "3D" applet, "3D" obrázek.

Vyřešené příklady: osy a axonometrický trojúhelník, souřadnice bodu, stopníky přímky (1), stopníky přímky (2).

- sestrojení tělesa: jehlan a kužel (+ zobrazení kružnice).

Vyřešené příklady:
jehlan: středa 9:00, středa 14:00, čtvrtek 9:00, čtvrtek 14:00, pátek 9:00
kužel: středa 9:00, středa 14:00, čtvrtek 9:00, čtvrtek 14:00, pátek 9:00   +   kružnice

DÚ 6: V kolmé axonometrii dané ΔXYZ(110, 140, 120) zobrazte střechu s vikýřem podle náčrtku.


• 8. týden:  23. 3. - 27. 3. •

Kolmá axonometrie - II. část:
- řezy na tělesech
(zadání: jehlan, válec),
- průnik přímky s tělesem (zadání: hranol, kužel).

Vyřešené příklady:
 - bod a přímka v rovině, průnik přímky s rovinou,
 - řez jehlanu, válce,
 - průnik přímky s hranolem (řešeno afinitou), kuželem.

DÚ 7:
V kolmé axonometrii (|< xy|=135°, |< yz|=120°) zobrazte kosý šestiboký hranol, jehož dolní podstavou je pravidelný šestiúhelník ABCDEF ležící v půdorysně a horní podstava je dána bodem A'. Dále sestrojte řez rovinou ρ (-100, 95, 60).
A[50, 10, 0], S[50, 45, 0] (střed dolní podstavy), A'[90, 130, 105].

DÚ 8:
V izometrii (= axometrie, v níž se na všech osách zkreslují vzdálenosti stejně) zobrazte průnik přímky a=QR s kosým kruhovým válcem. Podstava válce je kružnice k(S, r=40 mm) ležící v půdorysně, S[45; 70; 0], střed horní podstavy S´[25; 120; 120]; Q[35; 20; 10], R[45; 110; 70].

Na procvičení:
Řez rotačního válce rovinou rovnoběžnou s osou y, průnik přímky s rotačním kuželem.


• 9. týden:  30. 3. - 2. 4. •

Lineární perspektiva - I. část:
- úvod, průsečná metoda
(zadání: tisk, náčrtek), otočený půdorys, nanesení výšky (zadání: tisk a, náčrtek a, tisk b, náčrtek b), měřicí bod (zadání: tisk, náčrtek).

Zavedení lineární perspektivy: "3D" applet.

Vyřešené příklady:
 - průcečná metoda,
 - otočený půdorys: šestiúhelník, křižovatka (Př. 1.),
 - nanesení výšky: pondělí, uterý (Př. 2.),
 - naměření vzdálenosti v základní rovině (Př. 3.): otočený půdorys, měřicí bod,
 - nedostupný otočený střed (Př. 4.): měřicí bod, nedostupný měřicí bod, hloubkové přímky.


• 10. týden:  3. 4. - 9. 4. •

Lineární perspektiva - II. část:
- konstrukce tělesa,
- konstrukce kružnice.• 11. týden:  13. 4. - 17. 4. •

Topografické plochy - I. část:
- úvod, vodorovná cesta, vodorovný oblouk.• 12. týden:  20. 4. - 24. 4. •

Topografické plochy - II. část:
- stoupající cesta, napojení cest.• 13. týden:  27. 4. - 1. 5. •

Teoretické řešení střech:
- zakázaný kout, zakázaný roh, rovná střecha.
Konzultační hodiny během semestru: středa 10:00 - 11:40, Z233
Email: mencakova.k@fce.vutbr.cz

Podmínky zápočtu:

Rysy: