Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

RNDr. Helena Koutková, CSc.

 

Kancelář:Z224
Tel. VUT:+420 5 4114 7615
E-mail:koutkova.h@fce.vutbr.cz
WWW:https://www.fce.vutbr.cz/MAT/koutkova.h/