Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

RNDr. Helena Koutková, CSc.

 

Kancelář:Z224
Tel. VUT:+420 5 4114 7615
E-mail:koutkova.h<at>fce.vutbr.cz
WWW:http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?IDprac=2210&ID=koutkova.h