Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Umístění zaměstnanců Ústavu MA-DG

Z204      Jan Vondra
Lenka Rýparová
Z208Radko Odehnal
Karel Mikulášek
Z209Josef Diblík
Z211sekretariát
Jarmila Janochová
Alena Vlčková
Z213Rudolf Schwarz
Z214Jan Holešovský
Kateřina Pokorová
Z215Alena Vanžurová
Z217Jana Bulantová
Lucie Zrůstová
Z218Irena Hinterleitner
Z220Jiří Vala
Z221Jan Šafařík
Z223Květoslava Prudilová
Z224Helena Koutková
Z225Jiří Novotný
Z226Darina Brothánková
Petra Rozehnalová
Z227Jana Hřebíčková
Jana Slaběňáková
Z230Hana Halfarová
Eva Jansová
Blanka Morávková
Z231Veronika Chrastinová
Oto Přibyl
Z233Kristýna Mencáková
Šárka Pechancová
Z234Hana Šafářová
Z235Pavel Špaček

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie