Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

doc. Mgr. Irena Hinterleitner, Ph.D.