Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Mgr. Lenka Rýparová, Ph.D.

 

Kancelář:Z204
Tel. VUT:+420 5 4114 7605
E-mail:ryparova.l@fce.vutbr.cz
WWW:https://lenry2.wixsite.com/ryparova