Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie (BAA013, BAA007, BAA015)

GeoGebra

Studijní materiály k předmětu Matematika 3 (BA003)

GeoGebra

Studijní materiály k předmětu Konstruktivní geometrie (BA008)

GeoGebra

Studijní text k předmětu Numerické metody II (DA63)

OPVK

Tento studijní materiál byl zpracován s podporou projektu OPVK ESF Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství [CZ.1.07/2.2.00/15.0428].


Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie
pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně

Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol, F6 558/2009
„Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie“

Poznámka:CD-ROM je uložen jako archiv. Je proto nutné je nejprve uložit na lokální počítač. Potom rozbalit pomocí programu WinRAR (www.rarlab.com). CD-ROM se pak spustí pomocí souboru cont32.exe

Příklady aplikací vysokoškolské matematiky ve výuce předmětů specializací na FAST VUT v Brně

Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol, 808/2009/F1/a
„Příklady aplikací vysokoškolské matematiky ve výuce předmětů specializací na FAST“


Generátor náhodného zadání zkouškové písemky


easyMATH

easyMATH

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programu

ESF

Materiály vznikly v rámci řešení grantu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Evropského sociálního fondu

Poznámka: CD-ROM je uložen jako archiv. Je proto nutné je nejprve uložit na lokální počítač. Potom rozbalit pomocí programu WinRAR (www.rarlab.com). CD-ROM se pak spustí pomocí souboru cont32.exe

Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie
na Fakultě stavební VUT v Brně

Materiály vznikly v rámci řešení grantu „Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT v Brně“, RA 994001,14 zdroj 1120

Poznámka: CD-ROMy jsou uložené jako archivy. Je proto nutné je nejprve uložit na lokální počítač. Potom rozbalit pomocí programu WinRAR (www.rarlab.com). CD-ROM se pak spustí pomocí souboru cont32.exe

Matematika - vyukové texty

Materiál vznikl v rámci řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 0083/2001


Skripta


Studijní opory v rámci intranetu