Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Od 1. září 2022 naleznete veškeré aktuální informace na novém webu Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

Matematika:

Deskriptivní geometrie:


Kombinované studium:


Doktorské studium:

OPVK

Tento studijní materiál byl zpracován s podporou projektu OPVK ESF Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství [CZ.1.07/2.2.00/15.0428].


Archiv:

BA06 - Matematika I/1, BA07 - Matematika I/2


BAA013 - Konstruktivní geometrie


BA008 - Konstruktivní geometrie


BA03 - Deskriptivní geometrie


BAA007 - Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie


GA06 - Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie


GA02 - Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie