Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Matematika:

Deskriptivní geometrie:

BA008 - Konstruktivní geometrie


GA06 - Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie


Kombinované studium:


Doktorské studium:

OPVK

Tento studijní materiál byl zpracován s podporou projektu OPVK ESF Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství [CZ.1.07/2.2.00/15.0428].


Archiv:

BA06 - Matematika I/1, BA07 - Matematika I/2


BA008 - Konstruktivní geometrie


BA03 - Deskriptivní geometrie


GA06 (ex GA02) - Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie