Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Od 1. září 2022 naleznete veškeré aktuální informace na novém webu Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

Konstruktivní geometrie BAA013, I. ročník kombinovaného studia FAST

Akademický rok 2021/2022:

Prezentace ke společným konzultacím:
Zadání testů:
Pokyny pro odevzdané testy:

Základní literatura:

 1. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.

  Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

 2. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2021.

  GeoGebra

 3. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 4. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 5. Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 6. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 7. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 8. Bulantová, J. - Morávková, B. - Prudilová, K. - Puchýřová, J. - Roušar, J. - Slaběňáková, J. - Šafařík, J. - Šafářová, H. - Zrůstová, L.: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 9. Bulantová, J. - Prudilová, K. - Puchýřová, J. - Zrůstová, L.: Úlohy o zborcených plochách, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 10. Šafářová, H.: Teoretické řešení střech, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php

Doporučená literatura:

 1. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 2. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 3. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.
 4. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.
 5. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 6. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 7. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 8. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

Další studijní materiál:

Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif

 

Veškeré testy ke stažení jsou uloženy ve formátu *.pdf. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeč daného formátů, můžete si ho bezplatně stáhnout z níže uvedené adresy a poté nainstalovat na vašem počítači.

Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/

Archiv testů pro kombinované studium: Konstruktivní geometrie BAA013:

2019/2020,

Archiv testů pro kombinované studium: Konstruktivní geometrie BA008:

2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017

Archiv testů pro kombinované studium: Deskriptivní geometrie BA03:

2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011,
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006

Archiv testů pro kombinované studium: Deskriptivní geometrie AD7, Deskriptivní geometrie AD8:

2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000.

Kontakty:

Jméno E-mail Telefon
RNDr. Jana Slaběňáková slabenakova.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7603
Mgr. et Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D. safarik.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7606