FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Školní rok 2005/2006 :

 • Termíny zkoušek z deskriptivní geometrie
 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...

 • Konzultační dny jsou:
  :: Povinné soustředění
  * 3. a 4. února 2006
  :: Nepovinné konzultace
  * 3. a 4. března 2006
  * 31. 3. a 1. dubna 2006
  * 28. a 29. dubna 2006

 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 14,00 do do 18,00 a v sobotu od 10,00 do 14,00.
 • Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 14:15-16:00 v učebně Z 240 a v sobotu v čase 10:00-12:00 v učebně Z 240.

 • Vypracované testy budou opravovat:
  :: Mgr. Jan Šafařík: počáteční písmeno příjmení A - L (včetně)
  :: RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M - Ž
  Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi.

 • Předmět AD8 - Deskriptivní geometrie bude konzultován individuelně, zadání testů je shodné jako v akademickém roce 2004/2005.


 • Test č.1 - Kuželosečky
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test1.pdf (84 kB)
 • Test č.2 - Kótované promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test2.pdf (72 kB)
 • Test č.3 - Mongeovo promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test3.pdf (80 kB)
 • Test č.4 - Pravoúhlá axonometrie
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test4.pdf (256 kB)
 • Test č.5 - Šroubovice a šroubové plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test5.pdf (92 kB)
 • Test č.6 - Lineární perspektiva
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test6.pdf (540 kB)


 • Kompletní zadání testů č.1 až č.6
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: testy.pdf (828 kB)


 

Další studijní materiál :

 • Autotesty z deskriptivní geometrie
Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif

Veškeré texty ke stažení jsou uloženy ve formátu .PDF nebo .PS. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeče daných formátů, můžete si je bezplatně stáhnout z níže uvedených adres a poté nainstalovat na vašem počítači.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/index.htm


Archiv testů pro kombinované studium:
Deskriptivní geometrie AD7, Deskriptivní geometrie AD8

:: Školní rok: 2004/2005,
:: Školní rok: 2003/2004,
:: Školní rok: 2002/2003,
:: Školní rok: 2001/2002,
:: Školní rok: 2000/2001,
:: Školní rok: 1999/2000.


Kontakt:    Mgr. Jan J. Šafařík
safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7606
RNDr.Jana Slaběňáková
   slabenakova.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7603

Veškeré tyto stránky jsou optimalizovány pro:    Mozilla    Firefox    Galeon    Konqueror    Netscape    Opera


Copyright © Ústav Ma-DG

Up

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Linux