Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie I. ročník kombinovaného studia FAST

Školní rok 2015/2016 :

 • Okruhy k písemné zkoušce  *.pdf
 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...  *.pdf

 • Konzultační dny jsou:
  :: Povinné soustředění
  * 5. února 2016, 10:00-11:50, D185
  :: Nepovinné konzultace
  * 11. března 2016
  * 1. dubna 2016
  * 22. dubna 2016

 • Konzultace:
  :: 1. konzultace: Mongeova projekce (základní úlohy, konstrukční úlohy)
  :: 2. konzultace: Pravoúhlá axonometrie; úvod do teorie křivek a ploch, šroubovice
  :: 3. konzultace: Šroubové a zborcené plochy
  :: 4. konzultace: Lineární perspektiva


 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 8:00 do 14:00.
 • Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 10:00-11:50 v učebně Z 240 (kromě první povinné konzultace, která proběhne v učebně D185).

 • Vypracované testy budou opravovat:
  :: Mgr. Jan Šafařík: počáteční písmeno příjmení A - L (včetně)
  :: RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M - Ž
  Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi.

 • Poznámky k testům:
  :: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů.
  :: Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou.
  :: Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s konzultanty.
  :: Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek.
  :: První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů.
  :: Doporučujeme testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí e-mailů) pro vyjasnění problémových částí testů.

Prezentace ke společným konzultacím:


 • Konzultace č. 1 *.ppsx *.ppt  *.pdf *.pdf 
 • Konzultace č. 2
 • Konzultace č. 3
  • Šroubové plochy
  • Zborcené plochy
 • Konzultace č. 4


Zadání testů:
Základní literatura:

 1. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 2. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 3. Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 4. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 5. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 6. Bulantová, J. - Morávková, B. - Prudilová, K. - Puchýřová, J. - Roušar, J. - Slaběňáková, J. - Šafařík, J. - Šafářová, H. - Zrůstová, L.: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 7. Bulantová, J. - Prudilová, K. - Puchýřová, J. - Zrůstová, L.: Úlohy o zborcených plochách, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.

Doporučená literatura:

 1. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 2. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 3. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.
 4. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.
 5. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 6. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 7. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 8. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

Další studijní materiál :

Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif

 

Veškeré testy ke stažení jsou uloženy ve formátu *.pdf. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeč daného formátů, můžete si ho bezplatně stáhnout z níže uvedené adresy a poté nainstalovat na vašem počítači.

Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/

Archiv testů pro kombinované studium: Deskriptivní geometrie BA03K:

2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006

Archiv testů pro kombinované studium: Deskriptivní geometrie AD7, Deskriptivní geometrie AD8:

2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000.

Kontakty:

Jméno E-mail Telefon Web
RNDr. Jana Slaběňáková slabenakova.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7603  
Mgr. Jan J. Šafařík safarik.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7606 http://vyuka.safarikovi.org/
http://www.safarikovi.org/