FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST

Testy v zimním semestru 2000/2001


nákresy k testu č. 3:
axon1.gif (15 kB) axon2.gif (14 kB)
nákresy k testu č. 4:
T4persp-1.gif (12 kB) T4persp-2.gif (16 kB) T4persp-3.gif (16 kB) T4persp-4.gif (16 kB)
T4persp-1.png (8 kB) T4persp-2.png (16 kB) T4persp-3.png (12 kB) T4persp-4.png (8 kB)
nákresy k testu č. 5:
sroub_21.gif (8 kB) sroub_31.gif (8 kB) sroub_41.gif (8 kB)
sroub_2.png (4 kB) sroub_3.png (8 kB) sroub_4.png (8 kB)
 

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST

Testy v letním semestru 2000/2001


  • Test č.6 - Rozvinutelné a přechodové plochy
  • Test č.7 (1) - Proniky rotačních ploch
nákresy k testu č. 7:
test7_1.gif ( 5 kB) test7_1.png ( 7 kB)
Tento text si zde můžete stáhnout ve formátu .PDF a nebo .PS:
test7.pdf (76 kB) test7.ps (92 kB)
  • Test č.7 (2) - Komentář k příkladu č.1. Tečná rovina rotační plochy (určené obecnou prostorovou čárou k a osou rotace), Mongeova projekce
Tento text si zde můžete stáhnout ve formátu .PDF a nebo .PS:
test7_1.pdf (48 kB) test7_1.ps (68 kB)
Tento text si zde můžete stáhnout ve formátu .PDF a nebo .PS:
test8.pdf (68 kB) test8.ps (104 kB)
nákresy k testu č. 9:
test9_1.jpg (40 kB) test9_2.jpg (28 kB) test9_3.jpg (32 kB)
nákresy k jednotlivým příkladům:
obr4a_v.jpg obr4b_v.jpg obr4c_v.jpg
obr5_v.jpg obr6_v.jpg obr7_v.jpg
obr8_v.jpg obr9_v.jpg obr10_v.jpg
obr11_v.jpg obr12_v.jpg obr13_v.jpg
obr14_v.jpg obr15_v.jpg  
Tento text si zde můžete stáhnout ve formátu .PDF a nebo .PS:
test9.pdf (94 kB) test9.ps (124 kB)

 


Autor textu: RNDr. Pavel Talanda,
talanda.p@fce.vutbr.cz
Autor stránek: Mgr. Jan J. Šafařík,
safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: (05) 4114 7606

Aktualizace dne 04.06.2002
Copyright © Jan J. Šafařík

Up