Přímkové šroubové plochy

 

 

šroubová plocha

uzavřená

otevřená

šroubová plocha

pravoúhlá

 

kosoúhlá