FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Školní rok 2006/2007 :

 • BA03 - Deskriptivní geometrie pro kombinované studium- Okruhy k písemné zkoušce  *.pdf
 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...  *.pdf

 • Konzultační dny jsou:
  :: Povinné soustředění
  * 2. a 3. února 2007
  :: Nepovinné konzultace
  * 2. a 3. března 2007
  * 30. a 21. března 2007
  * 27. a 28. dubna 2007

 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 14,00 do do 18,00 a v sobotu od 10,00 do 14,00.
 • Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 14:15-16:00 v učebně Z 240 a v sobotu v čase 10:00-12:00 v učebně Z 240.

 • Vypracované testy budou opravovat:
  :: Mgr. Jan Šafařík: počáteční písmeno příjmení A - L (včetně)
  :: RNDr. Jana Slaběňáková: počáteční písmeno příjmení M - Ž
  Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi.

 • Předmět AD8 - Deskriptivní geometrie bude konzultován individuelně, zadání testů je shodné jako v akademickém roce 2004/2005.

 • Poznámky k testům:
  :: Nutnou a postačující podmínkou pro získání zápočtu je vypracování všech testů.
  :: Všechny testy musí být odevzdány před zkouškou.
  :: Testy je možno vypracovat i v průběhu zimního semestru a případné dotazy řešit průběžně s konzultanty.
  :: Testy mohou být odevzdány jednotlivě a v libovolném pořadí. Neodevzdávejte je však po částech, ale vždy jeden test jako celek.
  :: První test je možno vyřešit celý na základě níže uvedených materiálů.
  :: Doporučujeme testy odevzdávat průběžně, využívat maximálně konzultací (po domluvě i jiných dnů, případně pomocí e-mailů) pro vyjasnění problémových částí testů.


 • Test č.1 - Kuželosečky
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test1.pdf (84 kB)
 • Test č.2 - Kótované promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test2.pdf (72 kB)
 • Test č.3 - Mongeovo promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test3.pdf (80 kB)
 • Test č.4 - Pravoúhlá axonometrie
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test4.pdf (256 kB)
 • Test č.5 - Šroubovice a šroubové plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test5.pdf (92 kB)
 • Test č.6 - Lineární perspektiva
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test6.pdf (540 kB)


 • Kompletní zadání testů č.1 až č.6
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: testy.pdf (828 kB)


Základní literatura:

 1. Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 2. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
 3. Puchýřová, J.: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část A, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.
 4. Puchýřová, J.: Cvičení z deskriptivní geometrie, Část B, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Fakulta stavební VUT, Brno 2005.

Doporučená literatura:

 1. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 2. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 3. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.
 4. Moll, Ivo - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Slaběňáková, Jana - Roušar, Josef - Slatinský, Emil - Slepička, Petr - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Šmídová, Veronika - Švec, Miloslav - Tomečková, Jana: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 - 1.3 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, FAST VUT Brno, 2001-2003.
 5. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 6. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

Další studijní materiál :

 • Autotesty z deskriptivní geometrie
Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif

Veškeré texty ke stažení jsou uloženy ve formátu .PDF nebo .PS. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeče daných formátů, můžete si je bezplatně stáhnout z níže uvedených adres a poté nainstalovat na vašem počítači.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/index.htm


Archiv testů pro kombinované studium:
Deskriptivní geometrie BA03K

:: Školní rok: 2005/2006,

Archiv testů pro kombinované studium:
Deskriptivní geometrie AD7, Deskriptivní geometrie AD8

:: Školní rok: 2004/2005,
:: Školní rok: 2003/2004,
:: Školní rok: 2002/2003,
:: Školní rok: 2001/2002,
:: Školní rok: 2000/2001,
:: Školní rok: 1999/2000.


Kontakt:    Mgr. Jan J. Šafařík
safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7606
RNDr.Jana Slaběňáková
   slabenakova.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7603

Veškeré tyto stránky jsou optimalizovány pro:    Firefox    Mozilla    Galeon    Konqueror    Netscape    Opera


Copyright © Ústav Ma-DG

Up

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Linux