FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST

Testy v zimním semestru 2003/2004


Školní rok 2003/2004 :

 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...
 • Termíny zkoušek z deskriptivní geometrie
 • Konzultační dny jsou:
  :: Zimní semestr
  * 7. a 8. listopadu 2003
  * 5. a 6. prosince 2003
  * 9. a 10. ledna 2004
  * 23. a 24. ledna 2004
  :: Letní semestr
  * 5. a 6. března 2004
  * 2. a 3. dubna 2004
  * 14. a 15. května 2004
  * 4. a 5. června 2004
 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 12,00 do do 18,00 a v sobotu od 8,00 do 14,00.
 • Zimní semestr:
  :: Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 12,00-13,45 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 10,15-12,00 v učebně Z 82.
  :: Společná konzultace z matematiky bude v pátek v čase 14,15-16,00 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 8,00-9,45 v učebně Z 82.
 • Letní semestr:
  :: Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 14,15-16,00 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 8,00-9,45 v učebně Z 82.
  :: Společná konzultace z matematiky bude v pátek v čase 12,00-13,45 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 10,15-12,00 v učebně Z 82.

Kompletní zadání všech testů z deskriptivní geometrie pro kombinované studium, test č.1 až test č.9

Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF:    Kombinovano_studium_DG.pdf (1452 kB)
 
Archiv RAR:    Kombinovano_studium_DG.rar (976 kB)
Archiv ZIP:    Kombinovano_studium_DG.pdf.zip (1056 kB)
Archiv TAR.GZ:    Kombinovano_studium_DG.pdf.tar.gz (1056 kB)
Archiv TAR.BZ2:    Kombinovano_studium_DG.pdf.tar.bz2 (1052 kB)

Testy v zimním semestru 2003/2004

 • Test č.1 - Kuželosečky
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test1.pdf (68 kB)
 • Test č.2 - Mongeovo promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test2.pdf (80 kB)
 • Test č.3 - Axonometrie a kosoúhlé promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test3.pdf (260 kB)
 • Test č.4 - Lineární perspektiva
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test4.pdf (540 kB)
 • Test č.5 - Šroubovice
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test5.pdf (84 kB)

Testy v letním semestru 2003/2004

 • Test č.6 - Rozvinutelné a přechodové plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test6.pdf (60 kB)
 • Test č.7 (1) - Proniky rotačních ploch
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test7.pdf (164 kB)
 • Test č.7 (2) - Komentář k příkladu č.1. Tečná rovina rotační plochy (určené obecnou prostorovou čárou k a osou rotace), Mongeova projekce
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test7_1.pdf (48 kB)
 • Test č.8 - Šroubové plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test8.pdf (72 kB)
 • Test č.9 - Zborcené plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test9.pdf (576 kB)

 

Další studijní materiál :

 • Vzorové zadání písemky z deskriptivní geometrie
Zadání písemky AD7, AD8, kombinované studium (2002-2003):
kombinovane_studium_001.pdf (292 kB) kombinovane_studium_001.ps (388 kB)
Zadání písemky AD7, kombinované studium (2001-2002):
pisemka.pdf (24 kB) pisemka.rtf (1124 kB)
  pisemka.rtf.zip - zip file - (124 kB)
 • Autotesty z deskriptivní geometrie
Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif
obecne_pripominky.pdf (16 kB) obecne_pripominky.rtf (12 kB)

Veškeré texty ke stažení jsou uloženy ve formátu .PDF nebo .PS. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeče daných formátů, můžete si je bezplatně stáhnout z níže uvedených adres a poté nainstalovat na vašem počítači.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/index.htm


Kontakt: Mgr. Jan J. Šafařík
safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7606
  Mgr. Pavel Hon
hon.p@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7613

Copyright © Ústav Ma-DG

Up

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Linux