Animace šroubovice
Axonometrické promítání
Průmět vrcholu řídícího kužele V leží uvnitř průmětu půdorysu šroubovice

Animace sroubovice


Copyright © Jan J. Šafařík

Up