FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST

Podpořeno projektem F1 0032-2001 FRVŠ


Školní rok 2007/2008 :

 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...
 • Konzultační dny jsou:
  :: Zimní semestr
  * 21. a 22. září 2007
  * 19. a 20. října 2007
  * 23. a 24. listopadu 2007
  * 14. a 15. prosince 2007
  :: Letní semestr
  * 1. a 2. února 2008
  * 29. února a 1. března 2008
  * 28. a 29. března 2008
  * 25. a 26. dubna 2008

 • Zadání testů je shodné s testy pro zimní a letní semestr 2004/2005.

Školní rok 2006/2007 :

 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...
 • Konzultační dny jsou:
  :: Zimní semestr
  * 20. a 21. října 2006
  * 24. a 25. listopadu 2006
  * 15. a 16. prosince 2006
  :: Letní semestr
  * 2. a 3. března 2007
  * 30. a 31. března 2007
  * 27. a 28. dubna 2007

 • Zadání testů je shodné s testy pro zimní a letní semestr 2004/2005.

Školní rok 2005/2006 :

 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...
 • Konzultační dny jsou:
  :: Zimní semestr
  * 21. a 22. října 2005
  * 18. a 19. listopadu 2005
  * 16. a 17. prosince 2005
  :: Letní semestr
  * 3. a 4. března 2006
  * 31. 3. a 1. dubna 2006
  * 28. a 29. dubna 2006

 • Zadání testů je shodné s testy pro zimní a letní semestr 2004/2005.

Školní rok 2004/2005 :

 • Termíny zkoušek z deskriptivní geometrie
 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...
 • Konzultační dny jsou:
  :: Zimní semestr
  * 22. a 23. října 2004
  * 19. a 20. listopadu 2004
  * 17. a 18. prosince 2004
  * 14. a 15. ledna 2005
  :: Letní semestr
  * 25. a 26. února 2005
  * 1. a 2. dubna 2005
  * 22. a 23. dubna 2005
  * 20. a 21. května 2005
 • Konzultace probíhají vždy v pátek od 12,00 do do 18,00 a v sobotu od 8,00 do 14,00.
 • Zimní semestr:
  :: Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 12,00-13,45 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 10,15-12,00 v učebně Z 82.
  :: Společná konzultace z matematiky bude v pátek v čase 14,15-16,00 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 8,00-9,45 v učebně Z 82.
 • Letní semestr:
  :: Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 14,15-16,00 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 8,00-9,45 v učebně Z 82.
  :: Společná konzultace z matematiky bude v pátek v čase 12,00-13,45 v učebně Z 82 a v sobotu v čase 10,15-12,00 v učebně Z 82.

Testy v zimním semestru 2004/2005

 • Test č.1 - Kuželosečky
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test1.pdf (68 kB)
 • Test č.2 - Mongeovo promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test2.pdf (80 kB)
 • Test č.3 - Axonometrie a kosoúhlé promítání
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test3.pdf (260 kB)
 • Test č.4 - Lineární perspektiva
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test4.pdf (540 kB)
 • Test č.5 - Šroubovice
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test5.pdf (84 kB)

Testy v letním semestru 2004/2005

 • Test č.6 - Rozvinutelné a přechodové plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test6.pdf (60 kB)
 • Test č.7 (1) - Proniky rotačních ploch
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test7.pdf (164 kB)
 • Test č.7 (2) - Komentář k příkladu č.1. Tečná rovina rotační plochy (určené obecnou prostorovou čárou k a osou rotace), Mongeova projekce
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test7_1.pdf (48 kB)
 • Test č.8 - Šroubové plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test8.pdf (72 kB)
 • Test č.9 - Zborcené plochy
Tento text si můžete stáhnout ve formátu .PDF: test9.pdf (576 kB)

 

Školní rok 2003/2004 :

Další studijní materiál :

 • Vzorové zadání písemky z deskriptivní geometrie
Zadání písemky AD7, AD8, kombinované studium (2002-2003):
kombinovane_studium_001.pdf (292 kB) kombinovane_studium_001.ps (388 kB)
Zadání písemky AD7, kombinované studium (2001-2002):
pisemka.pdf (24 kB) pisemka.rtf (1124 kB)
  pisemka.rtf.zip - zip file - (124 kB)
 • Autotesty z deskriptivní geometrie
Autotesty z Mongeovy projekce:
test_1a.jpg klic_1a.jpg test_1b.jpg klic_1b.jpg
test_2a.jpg klic_2a.jpg test_2b.jpg klic_2b.jpg
test_3a.jpg klic_3a.jpg test_4a.jpg klic_4a.jpg
Autotesty z kolmé axonometrie:
cv_ax_1.gif klic_ax_1.gif cv_ax_2.gif klic_ax_2.gif
obecne_pripominky.pdf (16 kB) obecne_pripominky.rtf (12 kB)

Veškeré texty ke stažení jsou uloženy ve formátu .PDF nebo .PS. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeče daných formátů, můžete si je bezplatně stáhnout z níže uvedených adres a poté nainstalovat na vašem počítači.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/index.htm


Archiv testů pro kombinované studium:

Školní rok:    2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000


Technické:
(Autentizované informace pro vyučující)


Kontakt: Mgr. Jan J. Šafařík
safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7606
RNDr. Jana Slaběňáková
slabenakova.j@fce.vutbr.cz
tel.: +420 5 4114 7603

Copyright © Ústav Ma-DG

Up

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Linux