Přímkové šroubové plochy

 


 

šroubová plocha

uzavřená

otevřená

šroubová plocha

pravoúhlá

 

kosoúhlá