FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST

Testy v zimním semestru 1999/2000Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST

Testy v letním semestru 1999/2000


Originální obrázky k testu č.6 lze stáhnout ve formátu PCX (94 kB) nebo GIF (163 KB).

nákresy k testu č. 6:
T4persp-1.gif (12 kB) T4persp-2.gif (16 kB) T4persp-3.gif (16 kB) T4persp-4.gif (16 kB)
T4persp-1.png (8 kB) T4persp-2.png (16 kB) T4persp-3.png (12 kB) T4persp-4.png (8 kB)
  • Test č.7 - Šroubové plochy (2.test)
  • Test č.8 - Šroubové plochy (3.test, poslední)

Označení písmenky dodržte, aby učitel ušetřil čas při opravách


Autor textu: RNDr. Pavel Talanda,
talanda.p@fce.vutbr.cz
Autor stránek: Mgr. Jan J. Šafařík,
safarik.j@fce.vutbr.cz
tel.: (05) 4114 7606

Aktualizace dne 05.06.2002
Copyright © Jan J. Šafařík

Up