Animace šroubového konoidu
Axonometrické promítání
Průmět vrcholu řídícího kužele V leží na průmětu půdorysu hraniční šroubovice

Animace srouboveho konoidu


Copyright © Jan J. Šafařík

Up