Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie GA06, I. ročník kombinovaného studia FAST

Akademický rok 2019/2020:

Prezentace ke společným konzultacím:
Zadání testů:
Pokyny pro odevzdané testy:

Základní literatura:

 1. Bulantová, Jana – Hon, Pavel – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.

  Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

 2. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 3. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php

Doporučená literatura:

 1. Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia FAST, http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/kombinovane.studium/dg.html.
 2. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 3. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 4. Kopřivová, Hana: Deskriptivní geometrie II, ČVUT, Praha 1999.
 5. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 6. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 7. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 8. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

 

Veškeré testy ke stažení jsou uloženy ve formátu *.pdf. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeč daného formátů, můžete si ho bezplatně stáhnout z níže uvedené adresy a poté nainstalovat na vašem počítači.

Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/

Archiv testů pro kombinované studium: Deskriptivní geometrie GA006:

Kontakty:

Jméno E-mail Telefon
RNDr. Květoslava Prudilová prudilova.k@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7617
Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D. safarik.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7606