Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie GA06, I. ročník kombinovaného studia FAST

Akademický rok 2019/2020 :

 • Okruhy k písemné zkoušce  *.pdf
 • Cíle kurzu, program konzultací, doporučená literatura,...  *.pdf

 • Konzultační dny jsou:
  :: Povinné soustředění
  * 20. září 2019, 12.00 - 13.50, Z108
  :: Nepovinné konzultace
  * 18. října 2019
  * 8. listopadu 2019
  * 6. prosince 2019

 • Konzultace:
  Do první konzultace je nutné nastudovat kuželosečky, afinitu a kolineaci.
  :: 1. konzultace: Kótované promítání
  :: 2. konzultace: Mongeovo projekce a kolmá axonometrie
  :: 3. konzultace: Středové promítání
  :: 4. konzultace: Lineární perspektiva


 • Společná konzultace z deskriptivní geometrie bude v pátek v čase 15.00 - 16.40 v učebně Z 240 (kromě první povinné konzultace, která proběhne v učebně Z108 od 12.00 do 13.50).

 • Vypracované testy budou opravovat:
  :: RNDr. Květoslava Prudilová
  :: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
  Testy, prosíme, posílejte přímo vašemu konzultantovi.

 • Kontrola studia:
  :: V průběhu semestru je studium kontrolováno pěti testy. Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vypracování a odevzdání všech testů. Nevyhovující práce se vrací k přepracování.
  :: Vypracované testy je nutné zasílat průběžně. Neodevzdávejte je po částech, ale vždy jeden test jako celek.
  :: Všechny testy musí být odevzdány a odsouhlaseny nejpozději 14 dní před termínem semestrální zkoušky.
  :: Konzultace probíhají formou přednášek.
  :: Termíny zkoušek budou domluveny v průběhu semestru a následně vypsány.

Prezentace ke společným konzultacím:
Zadání testů:
Pokyny pro odevzdané testy:
 • Každý list bude hůlkovým písmem obsahovat jméno a příjmení, studijní skupinu a číslo příkladu.
 • U příkladů, které jsou zadány předlohou, rýsujte přímo do předlohy.

Základní literatura:

 1. Bulantová, Jana – Hon, Pavel – Prudilová, Květoslava – Puchýřová, Jana – Roušar, Josef – Roušarová, Veronika – Slaběňáková, Jana – Šafářová, Hana – Šafařík, Jan – Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.

  Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie

 2. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 3. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php

Doporučená literatura:

 1. Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia FAST, http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/kombinovane.studium/dg.html.
 2. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 3. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 4. Kopřivová, Hana: Deskriptivní geometrie II, ČVUT, Praha 1999.
 5. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 6. Piska, Rudolf - Medek, Václav: Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 7. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 8. Vala, Josef: Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.

 

Veškeré testy ke stažení jsou uloženy ve formátu *.pdf. Pokud náhodou nemáte na svém počítači nainstalován prohlížeč daného formátů, můžete si ho bezplatně stáhnout z níže uvedené adresy a poté nainstalovat na vašem počítači.

Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/

Archiv testů pro kombinované studium: Deskriptivní geometrie GA006:

Kontakty:

Jméno E-mail Telefon Web
RNDr. Květoslava Prudilová prudilova.k@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7617  
Mgr. Jan J. Šafařík, Ph.D. safarik.j@fce.vutbr.cz tel.: +420 5 4114 7606 http://vyuka.safarikovi.org/
http://www.safarikovi.org/