BA091 Základy deskriptivní geometrie

- podzim 2020 -

• 7. přednáška   -   16. 11. 2020 •

2. příklad: krychle - dokončení (obrázek, videozáznam),
3. příklad: válec (obrázek, videozáznam),
4. příklad: kužel - dokončený (obrázek, videozáznam),


• 6. přednáška   -   9. 11. 2020 •

1. příklad: 5tibodký hranol (obrázek, videozáznam),
2. příklad: krychle (videozáznam).


• 3. přednáška   -   19. 10. 2020 •

Rytzova konstrukce (elipsa): 1. příklad,
Zobrazení kružnice v afinitě:
- pomocí sdružených průměrů a Rytzovy konstrukce: 2. příklad,
- hledání přímo os elipsy: 3. příklad,
- kolmá afinita: 4. příklad.

Videozáznam + dodatek (proužková konstrukce)

Příklady na procvičení:


• 9. 10. 2020 •

Jak rýsovat v programu GeoGebra: videozáznam


• 1. přednáška   -   5. 10. 2020 •

Elipsa (vyrýsované příklady):
- bodová konstrukce elipsy a konstrukce pomocí oskulačních kružnic (obrázek),
- tečna v obecném bodě elipsy (obrázek + s elipsou),
- tečna z vnějšího bodu (obrázek),
- tečny rovnoběžné s přímkou (obrázek).

Vyrýsované příklady: videozáznam


Odkazy:

Valid HTML 4.01 Transitional