Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Prameny a literatura pro předmět BAA007 Deskriptivní geometrie

Literatura k přednášce:

 1. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.
 2. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 3. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 4. Talanda, Pavel: Deskriptivní geometrie, Vybrané kapitoly z kartografie pro obor geodezie, Fakulta stavební VUT, Brno 2014.
 5. Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 6. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 7. Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Šafařík, Jan: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, obor geodézie a kartografie (Středové promítání, Fotogrammetrie, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.

Literatura ke cvičení:

 1. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 4.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-7204-626-3.
 2. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-7204-626-3.
 3. Autorský kolektiv Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FaSt VUT v Brně: Deskriptivní geometrie, verze 2.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Soubor CD-ROMů Deskriptivní geometrie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
 4. Bulantová, Jana - Hon, Pavel - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Deskriptivní geometrie pro kombinované studim, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 5. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Puchýřová, Jana - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Slaběňáková, Jana - Šafářová, Hana - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 6. Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Roušarová, Veronika - Šafařík, Jan: Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia, obor geodézie a kartografie (Středové promítání, Fotogrammetrie, CD-ROM, Fakulta stavební VUT v Brně, Brno 2004.
 7. Stránky Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia Fast, (Zde jsou ke stažení, mimo jiné, doprovodné texty a příklady na kuželosečky, afinitu, kolineaci a nějaké autotesty z Mongeovy projekce a kolmé axonometrie) http://math.fce.vutbr.cz/ks_dg.php
 8. Holáň, Štěpán - Holáňová, Libuše: Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 9. Talanda, Pavel: Deskriptivní geometrie pro obor geodezie a kartografie, Fakulta stavební VUT, Brno.
 10. Talanda, Pavel: Deskriptivní geometrie, Vybrané kapitoly z kartografie pro obor geodezie, Fakulta stavební VUT, Brno 2014.
 11. Šafařík, J.: Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie, Fakulta stavební VUT v Brně, 2006. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 12. Bulantová, Jana - Prudilová, Květoslava - Roušar, Josef - Šafařík, Jan - Zrůstová, Lucie: Sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební VUT v Brně, 2009. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php
 13. Bulantová, J. - Morávková, B. - Prudilová, K. - Puchýřová, J. - Roušar, J. - Slaběňáková, J. - Šafařík, J. - Šafářová, H. - Zrůstová, L.: Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91, Fakulta stavební VUT v Brně, 2007. http://math.fce.vutbr.cz/studium.php