Next: Obsah   Obsah










ITERAČNÍ METODY
PRO ŘEŠENÍ ALGEBRAICKÝCH ROVNIC

 

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně

Josef Dalík

Jan Pešl










Brno, říjen 2001