Next: Relaxační Gaussova-Seidelova metoda Up: Iterační metody řešení systémů Previous: Gaussova-Seidelova metoda   Obsah

Relaxační Jacobiova metoda

je určena předpisem

(9)


Příklad 3. Úlohu z Př. 1 řešte relaxační Jacobiovou metodou s parametrem .


Průběh výpočtu je zaznamenán v následující tabulce. Výpočet skončil po devětadvaceti krocích, jakmile .


Postup řešení systému rovnic relaxační Jacobiovou metodou je pro systémy dvou rovnic pro dvě neznámé ilustrován ve cvičení relaxační Jacobiova metoda.
Ilustrace ukazuje, že hodnoty a jsou voleny tak, aby přírůstky a aproximací proměnných a byly -násobky přírůstků z metody Jacobiovy.
 

Next: Relaxační Gaussova-Seidelova metoda Up: Iterační metody řešení systémů Previous: Gaussova-Seidelova metoda   Obsah