Next: Formulace úlohy v metrickém Up: numer Previous: Metoda půlení intervalu   Obsah

Princip metody postupných aproximacíSubsections