Next: Newtonova metoda Up: Iterační metody řešení jedné Previous: Iterační metody řešení jedné   Obsah

Metoda prosté iterace

Při řešení rovnice (1) na intervalu iterací se rovnice převede na ekvivalentní tvar

 

 

(2)

se zvolí a pro vytvoří iterační posloupnost, jejíž limita je řešením úlohy (1).

Věta 5. Nechť je uzavřený interval a zobrazení s vlastností pro všechna . Pak je kontrakce v úplném metrickém prostoru s koeficientem .

Důkaz. Stačí ověřit, že , tj. pro všechna : Podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce platí


pro vhodný bod mezi . Pak zřejmě a tedy


Důsledek. Jsou-li splněny předpoklady Věty 5, pak pro řešení úlohy (2) platí všechna tvrzení Věty o kontrakci.

Příklad 1. Určete všechny kořeny rovnice s přesností na čtyři desetinná místa.

Grafická metoda:


Schematické znázornění grafu funkcí a na obr. 4 ilustruje skutečnost, že rovnice má právě dva kořeny a

Obrázek 4

. Za účelem řešení rovnice iterací převedeme původní rovnici na tvar (2).

 a) . Protože


užijeme této ekvivalentní formulace pro aproximaci kořene . Položíme a pro budeme postupně počítat


Viz tabulku níže.


b) . Protože


lze této formulace užít pro aproximaci podle předpisu


Viz tabulku.


Použití metody prosté iterace lze procvičit ve cvičení metoda prosté iterace pro jednu rovnici o jedné neznámé.


   
Next: Newtonova metoda Up: Iterační metody řešení jedné Previous: Iterační metody řešení jedné   Obsah