Next: Metoda půlení intervalu Up: numer Previous: Obsah   Obsah

Úvod

Tato ukázka vznikla spojením matematického textu vytvořeného editorem LaTeXu s aktivními worksheety programu Maple. V textu jsou popsány elementární metody pro řešení algebraických rovnic, vyučované v předmětu Matematika (4) na Fakultě stavební VUT v Brně. Při popisu je bez komentáře použito standardního značení zavedeného v tomto předmětu. Obsahem worksheetů jsou grafické ilustrace algoritmů vzniklých implementací popsaných metod. Tyto ilustrace poskytují studentům možnost vlastním aktivním zasahováním do worksheetů popsané metody lépe poznat.