Next: Jacobiova metoda Up: numer Previous: Newtonova metoda   Obsah

Iterační metody řešení systémů lineárních algebraických rovnic

Seznámíme se se čtyřmi jednoduchými metodami pro řešení systémů rovnic

(6)

Budeme předpokládat, že je regulární matice a označíme vektor přesného řešení úlohy (6).

Subsections