FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
tel. ústředna: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie - kombinované studium FAST


Odevzdané testy:

Známky ze zkoušky:


Up

Valid HTML 4.0! Valid CSS!

Copyright © 2000 Jan Josef ŠAFAŘÍK
Generated: Sat Nov 10 11:51:06 CET 2001