FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +42-5-41147601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Základní literatura:

 • Piska Rudolf, Medek Václav - Deskriptivní geometrie I, SNTL/SVTL, Praha 1966.
 • Piska Rudolf, Medek Václav - Deskriptivní geometrie II, SNTL/ALFA, Praha 1975.
 • Drábek K., Harant F., Setzer O. - Deskriptivní geometrie I., SNTL, Praha 1978.
 • Černý Jaroslav, Kočandrlová Milada - Konstruktivní geometrie, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.

Doporučená literatura:

 • Prudilová Květoslava, Šafářová Hana - Deskriptivní geometrie I; Kuželosečky, afinita a kolineace pro distanční studium, Fakulta stavební VUT, Brno 1999.
 • Vala Josef - Deskriptivní geometrie I, Fakulta stavební VUT, Brno 1997.
 • Vala Josef - Deskriptivní geometrie II, Fakulta stavební VUT, Brno 199?.
 • Holáň Štěpán, Holáňová Libuše - Cvičení z deskriptivní geometrie I. - Kuželosečky, Fakulta stavební VUT, Brno 1988.
 • Holáň Štěpán, Holáňová Libuše - Cvičení z deskriptivní geometrie II. - Promítací metody, Fakulta stavební VUT, Brno 1989.
 • Holáň Štěpán, Holáňová Libuše - Cvičení z deskriptivní geometrie III. - Plochy stavebně technické praxe, Fakulta stavební VUT, Brno 1992.

Doplňková literatura:

 • Kopřivová Hana - Deskriptivní geometrie II, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996.
 • Hajkr Oldřich a kol. katedry matematiky - Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, VŠ Báňská, Ostrava 1987.
 • Hajkr Oldřich, Láníček Josef, Plocková Eva, Řehák Miroslav- Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie, VŠ Báňská, Ostrava 1987.

 

Mgr. Jan Šafařík   safarik.j@fce.vutbr.cz  tel.: 05/41147606
M+DG, Žižkova 17, Brno