FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +420-5-4114 7601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Termíny zkoušek z deskriptivní geometrie
kombinované studium akademický rok 2004/2005

Předmět zimního semestru AD7:

pátek 14.01.2005
pátek 04.02.2005
pátek 25.02.2005
pátek 01.04.2005

Předmět letního semestru AD8:

pátek 20.05.2005
pátek 10.06.2005
pátek 24.06.2005
pátek 08.07.2005

Společný termín obou předmětů deskriptivní geometrie AD7 a AD8:

pátek 19.08.2005
pátek 26.08.2005

Zkouška začíná vždy v 9:00 hod trvá cca 2,5 hod. v místnostech na Žižkové 82. Na zkoušku je nutno se přihlásit přes Intranet.

Mgr. Jan Šafařík   safarik.j@fce.vutbr.cz  tel.: 5 4114 7606
Mgr. Pavel Hon   hon.p@fce.vutbr.cz  tel.: 5 4114 7613
M+DG, Žižkova 17, Brno