8th International Conference On Difference Equations And Applications

8th International Conference On Difference Equations And Applications

Brno - 28. červnec - 1. srpen 2003


Oficiální stránky: 8th International Conference On Difference Equations And Applications


VUT přivítalo světovou matematickou špičku

Datum: 01.08.2003
Autor: Šárka Motalová
Zdroj: Rovnost
Strana:

Brno - Do historického areálu stavební fakulty VUT se začátkem týdne sjela světová matematická elita, pracující v oblasti diferenčních rovnic. Do konce týdne se zde koná osmá mezinárodní konference o diferenčních rovnicích a jejich aplikacích.

"Předmětem naší konference," uvedl Jaromír Baštinec z Vysokého učení technického v Brně, "jsou rovnice, kterými se dají matematicky vyjádřit například jevy probíhající v přírodě, v technických vědách nebo ve finančnictví. "Dopoledne se účastníci konference věnují plenárním přednáškám, odpoledne se pak setkávají ve třech paralelních sekcích. Včera odpoledne došlo k výjimce, účastníci si podle svého výběru vyjeli za krásami Moravy, někteří do Lednice, další do Moravského krasu. Matematická světová špička přijela například z USA, Kanady, Německa, z Ukrajiny a také ze Spojených arabských emirátů. "Emiráty jsou velmi bohatý stát. Mohou si dovolit posílat své matematiky na školy nejvyšších kvalit, "vysvětlil Baštinec jejich vysokou úroveň. Otom, že i brněnští matematikové mají v této specifické oblasti renomé, svědčí, že členem výboru nejvyššího orgánu sdružujícího matematiky diferenčních rovnic společnosti International Society of Difference Equations je Ondřej Došlý z Přírodovědecké fakulty v Brně či Josef Diblík z brněnského VUT. "Zájem o studium matematiky se rok od roku mění," odpověděl Baštinec na otázku, jaký mají zájem o tento vědní obor studenti středních škol. "Vždy ale existuje skupinka zapálených středoškoláků. Jen by bylo potřeba, aby matematiku veřejnost chápala na vyšší úrovni. Z připravovaných státních maturit by matematika jako povinný předmět měla úplně vypadnout. To by byla velká ztráta, protože matematika není obor, matematika je styl myšlení. A kdyby se toto myšlení mělo vytratit, vytratí se také z dalších oborů."


Matematici přijeli do Brna

Datum: 28.07.2003
Autor: (jac)
Zdroj: Právo
Strana: 12

BRNO - Více než stovka matematiků ze všech kontinentů se zúčastní od dnešního dne až do 1. srpna osmé mezinárodní konference o diferenčních rovnicích a jejich aplikacích. Pořádá ji Masarykova univerzita, Vysoké učení technické a Matematický ústav AV ČR. Záštitu nad ní převzali předsedkyně Akademie věd Helena Illnerová a brněnský primátor Petr Duchoň. Jak informovali pořadatelé, konference je mezi matematickými konferencemi významná tím, že jejím předmětem jsou rovnice, jimiž se dají matematicky vyjádřit například jevy probíhající v přírodě, technice, nebo ve finančnictví. Proto se tato část matematiky v posledním období velmi intenzívně rozvíjí a proto také do Brna přijelo zastoupení významných matematiků z celého světa. Nejvyšším orgánem sdružujícím matematiky pracující v oblasti diferenčních rovnic je společnost ISDE, která byla založena v roce 2001. Členem jejího řídicího výboru je prof. dr. Ondřej Došlý, DrSc., z Přírodovědecké fakulty MU.

 

'; include("../foot_1.inc"); ?>