Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2016/2017

Uznáváním zkoušek v akademickém roce 2016/2017 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:


      dveře č.
a) matematika - doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 
220
b) matematika - magisterské, bakalářské a kombinované studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Irena Hinterleitner, Ph.D.
 
218
c) deskriptivní geometrie - magisterské, bakalářské a kombinované studium pro obor geodézie a kartografie: RNDr. Květoslava Prudilová 223
d) matematika - magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.,
RNDr. Jana Slaběňáková
 
220
227
 
e) deskriptivní geometrie - magisterské a bakalářské studium: RNDr. Květoslava Prudilová
RNDr. Jana Slaběňáková
 
223
227
f) deskriptivní geometrie - kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík,
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Podmínky pro uznávání zkoušek jsou uvedeny v nové Směrnici děkana č. 13/2011.
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
  • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách (nestačí index)(neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu)
  • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST)
Na pracovníky pověřené uznáváním zkoušek se obracejte v jejich úředních hodinách.


schválil: Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
vedoucí Ústavu matematiky a DG
V Brně 1. září 2016

 

Uznávání zkoušek v letním semestru akademického roku 2015/2016

RNDr. Prudilová ÚT14:00 - 15:00
RNDr. Slaběňáková ČT10:00 - 13:30
Mgr. Šafařík PO10:00 - 11:00 (*)
(*) V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.

 

Uznávání zkoušek a řešení studijních záležitostí v letním semestru akademického roku 2015/2016

RNDr. Dlouhý ST14:00 - 14:50 (*)
(*) V případě nedostupnosti zvoňte na sekretariát.
-->

 

Uznávání zkoušek ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2016/2017

Mgr. Hinterleitner, Ph.D. ST09:00 - 10:50
RNDr. Prudilová ÚT12:00 - 14:30
RNDr. Slaběňáková ČT10:00 - 11:00
Mgr. Šafařík ST10:00 - 11:00(*)
prof. Ing. Vala, CSc. ČT08:00 - 10:00
(*) V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.

 

Uznávání zkoušek a řešení studijních záležitostí ve zkouškovém období letního semestru akademického roku 2016/2017

RNDr. Schwarz, CSc. 10:00 - 11:40(*)
(*) V případě nedostupnosti zvoňte na sekretariát.