Nový web Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

 

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Od 1. září 2022 naleznete veškeré aktuální informace na novém webu Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie
https://mat.fce.vutbr.cz/

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2021/2022

Přípravou podkladů pro uznáváním zkoušek v akademickém roce 2021/2022 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:


      dveře č.
a) matematika - doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 
220
b) matematika - magisterské, bakalářské a kombinované studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
 
221
c) deskriptivní geometrie - magisterské, bakalářské a kombinované studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
 
221
227
 
d) matematika - magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
 
220
227
 
e) deskriptivní geometrie - magisterské a bakalářské studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
 
221
227
f) deskriptivní geometrie - kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
  • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách (nestačí index)(neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu)
  • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST)
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.


schválil: Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
vedoucí Ústavu matematiky a DG
V Brně 9. září 2021