BAA001, BAA012, BA001 Matematika 1

- podzim 2020 -

• 13. cvičení •

- numerická matematika: výběr hlavního prvku,
- vlastní čísla a vlastní vektory matice,
- součin vektorů: skalární, vektorový, smíšený.

úterý   15. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   16. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   18. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam

Analytická geometrie   22. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam, (dodatek: vypočítané příklady + videozáznam)


13. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   17. 12.
-   vlastní čísla a vlastní vektory matice, součiny vektorů (skalární, vektorový a smíšený):   zápis + videozáznam
-   dodatek: součiny vektorů v ortonormální bázi:   zápis + videozáznam


• 12. cvičení •

Matice:
- maticové rovnice.
Numerická matematika:
- LU rozklad,
- řešení přeurčených soustav lineárních rovnic (metoda nejmenších čtverců).

úterý   8. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   9. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   11. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam


12. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   10. 12.
-   inverzní matice (Jordanova metoda, adjungovaná matice), maticové rovnice, vlastní čísla a vlastní vektory:   zápis + videozáznam


• 11. cvičení •

Matice:
- řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova elimnační metoda,
- determinant matice,
- inverzní matice.

úterý   1. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   2. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   4. 12.   -   vypočítané příklady + videozáznam


11. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   3. 12.
-   řešení soustavy rovnic: (Cramerovy vzorce, Jordanova metoda), determinant matice (Laplaceův rozvoj), inverzní matice:   zápis + videozáznam


• 10. cvičení •

Matice:
- operace s maticemi,
- hodnost matice, elementární řádkové úpravy,
- řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova elimnační metoda.

úterý   24. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   25. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   27. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam


10. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   26. 11.
-   hodnost matice, řešení soustavy rovnic:   zápis + videozáznam


• Příklady na procvičování •

(ne všechny příklady mají řešení; v řešeních se mohou vyskytnout chyby; nejsou zde obsaženy všechny typy příkladů)
definiční obor, znaménko, limita, derivace, tečna, interpolační polynom,   rozklad polynomu na součin,   parciální zlomky,   limita funkce,   LimityDerivacePrůběh funkce - řešené příklady (od str. 131),   Průběh funkce - sbírka příkladů (od str. 285),  

• 9. cvičení •

Numerická matematika:
- metoda tečen,
- metoda sečen,
- numerické derivování.

úterý   17. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   18. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   20. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam


9. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   19. 11.
-   matice, vektory, operace s maticemi a vektory:   zápis + videozáznam


• 8. cvičení •

- (Taylorův a Maclaurinův polynom),
- průběh funkce.

úterý   10. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   11. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   13. 11.   -   vypočítané příklady (jeden příklad navíc) + videozáznam (příklad navíc)

8. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   12. 11.
-   asymptoty ke grafu funkce, průběh funkce:   zápis + videozáznam


• 7. cvičení •

- derivace ,,funkce na funkci",
- tečna a normála ke grafu funkce,
- L'Hospitalovo pravidlo (limita funkce),
- vyšší derivace,
- Taylorův a Maclaurinův polynom.

úterý   3. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   4. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   6. 11.   -   vypočítané příklady + videozáznam

7. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   5. 11.
-   L'Hospitalovo pravidlo (limita funkce), konvexnost/konkávnost (+ inflexní body), monotonie funkce (rostou/klesající), lokální extrémy (+ stacionární body):   zápis + videozáznam


• 6. cvičení •

- derivace funkce.

úterý   27. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   28. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   30. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam

6. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   29. 10.
-   tečna a normála, Taylorův polynom (Maclaurinův polynom):   zápis + videozáznam


• 5. cvičení •

- limita funkce,
- derivace funkce.

úterý   20. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   21. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   23. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam

5. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   22. 10.
-   derivace funkce v bodě:   zápis + videozáznam


• 4. cvičení •

- (interpolační polynom),
- racionálně lomená funkce: rozklad na parciální zlomky.

úterý   13. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   14. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   16. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam

4. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   15. 10.
-   limita funkce:   zápis + videozáznam


• 3. cvičení •

- polynomy: rozklad polynomu na součin, kořeny polynomu, znaménko polynomu, řešení polynomiální nerovnice,
- racionálně lomená funkce: znaménko, nerovnice,
- interpolační polynom: Lagrangeův a Newtonův tvar.

úterý   6. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   7. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   9. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam

3. přednáška (doc. Vanžurová)   čtvrtek   8. 10.
-   racionáně lomená funkce, rozklad na parciální zlomky:   videozáznam


• 2. cvičení •

- inverzní funkce (logaritmické, cyklometrické funkce)
- numerické řešení nelineárních rovnic (metoda bisekce a regula falsi).

úterý   29. 9.   -   vypočítané příklady + videozáznam
středa   30. 9.   -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   2. 10.   -   vypočítané příklady + videozáznam


• 1. cvičení •

- řešení kvadratických rovnic (nerovnic),
- grafy funkcí,
- absolutní hodnota.

středa   23. 9.   -   vypočítané příklady + videozáznam
čtvrtek   24. 9.  -   vypočítané příklady + videozáznam
pátek   25. 9.   -   vypočítané příklady + videozáznam

Absolutní hodnota:   vypočítané příklady + videozáznam

Příklady na procvičení + řešení


Odkazy:

Valid HTML 4.01 Transitional