FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17
662 37 Brno
telefon: +420-5-4114 7601

Deskriptivní geometrie
I. ročník kombinovaného studia FAST


Termíny zkoušek z DG
kombinované studium šk.rok 2003/2004

Pro vyšší ročníky platí původní testy pro oba semestry.

Termíny z obou semestrů:
1)30. 01. 2004- AD7, AD8
2)13. 02. 2004- AD7
3)05. 03. 2004- AD7
4)02. 04. 2004- AD7
5)14. 05. 2004- AD7
6)11. 06. 2004- AD8
7)25. 06. 2004- AD8
8)02. 07. 2004- AD8
9)10. 09. 2004- AD7, AD8
10)24. 09. 2004- AD7, AD8

Zkouška začíná vždy v 9,00 hod trvá cca 2,5 hod. v místnostech na Žižkové 82. Na zkoušku je nutno se přihlásit přes Intranet.

Mgr. Jan Šafařík   safarik.j@fce.vutbr.cz  tel.: 5 4114 7606
Mgr. Pavel Hon   hon.p@fce.vutbr.cz  tel.: 5 4114 7613
M+DG, Žižkova 17, Brno