Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2017/2018

Přípravou podkladů pro uznáváním zkoušek v akademickém roce 2017/2018 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:


      dveře č.
a) matematika - doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
 
220
b) matematika - magisterské, bakalářské a kombinované studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Irena Hinterleitner, Ph.D.
 
218
c) deskriptivní geometrie - magisterské, bakalářské a kombinované studium pro obor geodézie a kartografie: RNDr. Květoslava Prudilová 223
d) matematika - magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.,
RNDr. Jana Slaběňáková
 
220
227
 
e) deskriptivní geometrie - magisterské a bakalářské studium: RNDr. Květoslava Prudilová
RNDr. Jana Slaběňáková
 
223
227
f) deskriptivní geometrie - kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík,
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
  • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách (nestačí index)(neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu)
  • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST)
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.


schválil: Prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
vedoucí Ústavu matematiky a DG
V Brně 1. září 2017

 

Uznávání zkoušek v letním semestru akademického roku 2017/2018

doc. Hinterleitner, Ph.D.ST09:00 - 09:50
ST14:00 - 14:50
RNDr. Prudilová ÚT10:00 - 11:40
RNDr. Slaběňáková ÚT10:00 - 11:30
Mgr. Šafařík ČT09:00 - 09:50 (*)
prof. Ing. Vala, CSc. PO12:00 - 14:00
(*) V případě potřeby je možné domluvit konzultaci i mimo stanovený čas po individualní domluvě.

 

Řešení studijních záležitostí v letním semestru akademického roku 2017/2018

RNDr. Schwarz, CSc. 10:00 - 11:30